World
Usability
Day.pl

World Usability Day (WUD) to coroczne wydarzenie poświęcone propagowaniu wiedzy o usability Własność produktów decydująca o ich jakości użytkowej. Pojęcie to odnoszone jest najczęściej do interaktywnych urządzeń, aplikacji oraz stron internetowych (jako web usability). Źródło: Wikipedia oraz user experience User experience (ang. "doświadczenie użytkownika"), w skrócie UX, to termin opisujący całość wrażeń jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu interaktywnego. Źródło: Wikipedia w różnych sferach życia.

W 5 polskich miastach odbędą się spotkania poświęcone tegorocznemu tematowi przewodniemu, którym jest opieka zdrowotna. Wydarzenia te skierowane są zarówno dla specjalistów UX, jak i osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z usability i user experience. Do zobaczenia!

Temat tegorocznej edycji

Healthcare –
Collaborating for Better Systems

Listopad 2013 (wszystkie wydarzenia są bezpłatne)